English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

؛من؛ فیلم ویدئویی کوتاهی است بر اساس شعری از ج‌د کامران و با همکاری با جامعه دگرباش ایرانی که توسط کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنس‌گرا (ایگل‌هِرک) تولید شده است

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.