English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

"نه، یکی نه، بسنده است که سرنوشت ما را بسازد"

اپیزود چهارم بی‌هیولا: با "نه" گفتن، خصوصیات هیولاپسند را تبدیل به "امید، بذر مبارزه" میکنیم!

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.